DIŞ TİCARET PROGRAMI

Dünya ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında, refahın kaynağının, mal, hizmet ve sermaye hareketleri olduğu görülmektedir. 20. yüzyıl ile birlikte sanayileşme çağını tamamlayan dünyamız, 21. yüzyıl ile birlikte Bilgi Çağını kucaklamaktadır. Artık rekabet küreselleşmiş, mesafeler kısalmış, tüm dünyada konu ve kuralları bilmek öğrenmek ve paylaşmak ön plana geçmiştir. Bu şartlar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmeler daha başarılı olabilmektedir. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen insan kaynaklarına bağlıdır. Bu nedenle, ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok talepte bulunmakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerine yanıt vermek programımızın temel amacını oluşturmaktadır.

İSTİHDAM

Dış ticaret meslek elemanları genellikle; gümrüklerde, ithalat ve ihracat yapan firmalarda orta kademe yönetici ya da üst kademe yönetici yardımcısı olarak istihdam edilip, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar, yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder, yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar, yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır, dış alım ve dış satımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

Dış ticaret programını bitirenler; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurumlarında (özellikle kambiyo bölümlerinde), ihracat ve/veya ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanlarında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık kurumlarında, nakliye firmalarında görev alabilirler. Bununla birlikte, sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı unvanı ile çalışabilmektedirler. Girişimcilik ruhuna sahip öğrenciler aynı zamanda kendi işlerini de başarıyla yönetebilirler.

Dış ticaret mezunlarının; DGS'de başarılı olmaları durumunda örgün öğretime geçme veya ilgili Açık Öğretim lisans programlarına sınavsız dikey geçiş yapma olanakları da bulunmaktadır.


Başa Dön