LOJİSTİK PROGRAMI

Yaşanan hızlı değişim ve küreselleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda Lojistik kavramı giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra taşımacılık ve depolama faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan lojistik, işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir. Bu nedenle; Lojistik Programı ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, küresel vizyon sahibi ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Program mezunları, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayacaklardır. Lojistik Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağını düşünmekteyiz.

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz, güçlü bir lojistik merkez haline gelebilmek için önemli avantajlara sahiptir. Coğrafi konumu ve özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla gelişmesi planlanan ulaşım olanakları ile lojistik sektörünün ilerleyen yıllarda daha da büyük bir ivmelenmeyle gelişeceği açıktır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak lojistik sektöründe yetişmiş işgücüne duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Programda 2 yıl 4 dönemlik ön lisans eğitimi verilmektedir.

İSTİHDAM

Lojistik Programının temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir. Diğer taraftan dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim insan gücünün mezun edilmesi öncelikleri arasındadır.

Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına olanak vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Büyük kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam olanağı bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik meslek elemanı, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadır. Üretim elemanlarının (malzeme, üretim imkanları, insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu bölüm mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir.


Başa Dön